ENERGI, TRÆNING og BEVIDSTHED

SUNDHED - I ALLE ALDRE
 
               www.hsp-info.dk

 

10.50 Vitalismen - en ældre videnskab

om sundhed og træning

Når mange i dag er så optagede af kropstræning og sundhed, kan det være relevant at kigge lidt tilbage i tiden. For det er ikke nogen nyhed at være opmærksom på kroppen og på alle de skavanker, det kan give, når man ignorerer dens behov.

I perioden fra ca 1875 til 1940 var der en gevaldig europæisk åndsudvikling. Når man ser tilbage, virker nutiden på nogle måder lidt fattig og fladpandet materialistisk. Der var i hvert fald masser af spændende "profeter" og alternative forskere i denne periode. En af de mindre kendte og nok også mindre betydende "bevægelser" i denne periode kan måske samles under betegnelsen "vitalismen".

Vitalismen (du kan søge den på nettet) var en praktisk orienteret naturfilosofisk retning, der opstod som en reaktion mod industrialiseringen og dens undertrykkelse af de frie kropslige udfoldelsesmuligheder. Vitalismen så op til de gamle grækere, til deres kropsidealer og de olympiske idealer (de moderne olympiske lege opstod i 1896).

Vitalismen havde mange retninger og afgreninger. Nogle udviklede nærmest en totalitær, militaristisk kropsdyrkelse af "overmennesket" (nogle af udøverne endte i nazismen), hvor andre fortabte sig i en mere eller mindre okkult åndelighed. Hans Scherfigs meget morsomme roman "Idealister" fra 1944 gør tykt grin med periodens vegetarer og barfodsgængere.

Her er ,lægen Mikkel Hindhede omtalt. Han kan betragtes som en foregangsmændende for denne 1900-tallets helsebølge. Joseph Pilates udviklede sit system i samme periode; læs mere her på sitet.

Indenfor kropstræningen er der to andre interessante navne. Den ene er den kendte Kaptajn Jespersen, der skabte stavgymnastikken og blev kendt og elsket for sine radioudsendelser i årene 1927-52. Mere om ham senere. Lad os her se kort på en stor personlighed, der i dag stort set er gået i glemmebogen.

J.P. Müller

Jørgen Peter Müller (1866-1938) var en meget kendt dansk og kosmopolitisk gymnastikpædagog og sundhedsapostel. Han var dansk og nordisk mester i stort set alle idrætsdiscipliner, underviste i en række lande og skrev mange bøger. Han var ekstremt "moderne" - en kropsspirituel mester, meget "oplyst" og fremsynet.

Bogen "Mit System - 15 minutters dagligt Arbejde for Sundhedens Skyld" udkom første gang i 1904 og blev oversat til 24 sprog!

Der er blevet gjort en del grin med Müller, der også var lidt af en Karl Smart Kraftkarl. Han elskede at udstille sin egen perfekte krop, som der findes utallige fotos og filmstumper af. Men hvis man ulejliger sig med at læse hans bøger (som stadig kan fås på bibliotekerne), så er der meget klogt at hente.

Müller virker på ingen måde ekstrem i sine træningsprogrammer; tværtimod, sammenlignet med nutidens fitness-fanatikere er han særdeles moderat. Han anbefaler et dagligt 15 minutters program, hvor man er koncentreret og nærværende. Det træner man så syv dage om ugen - hverken mere eller mindre.

Kritisk over for autoriteter

Müller tog afsæt i en række eksisterende danske og udenlandske gymnastiksystemer, som han var kritisk overfor. Han mente fx, at militærets træning var desideret sundhedsskadelig. Han beskriver meget indgående lungefunktionen og brugen af det dybe åndedræt (han har også studeret de yogiske åndedrætsøvelser). Han så, at militærets ideal om en kronisk hævet brystkasse ødelagde lungernes dynamik.

Müller var meget oprørsk og antiautoritær i sin tilgang til kropsvidenskaben. Han mente, at der var skrevet utroligt mange dårlige bøger om kroppens sundhed. Så alt, hvad han kom frem til, var resultat af hans egen forskning og eksperimentering. Ganske som den senere og lidt mere mekanistiske, tysk-amerikanske Joseph Pilates.

Müller var også ganske seksuelt frigjort - bare ikke i en moderne åndsløs pornoficeret promiskuøsitet. Han dyrkede frigjort sex i monomgam kærlighed, med en stor sanselighed og kropslig energi. Han elskede sin kone og deres sexlege. Han mente, at seksualakten nærmest var et sakramente.

Müller var også kristen, præstesøn og han havde læst teologi. Lidt af en profet, den Müller.

Müller udviklede et program til hjemmegymnastik, som han mente, alle burde være i stand til at udføre. Det krævede bare 15 minutters træning dagligt, 7 dage om ugen. Det øger musklernes styrke og kroppens sundhed og skønhed. Bade, hygiejne og frottering af huden var ligeledes afgørende for at få en sund krop. Müller havde også sin mening om påklædning, søvn og mad:

"Ved at følge mit System og nu og da tage en Løbetur (på Fodballerne) vil man ikke alene erhverve et godt Helbred, men samtidig vil Legemets Form og Udseende Dag forDag nærme sig det klassiske Skønhedsideal, af den simple Grund at dette ganske falder sammen med det højeste Ideal for Legemets Sundhed, Bevægelighed og alsidige Brugbarhed."

Müller er en spændende person, som ikke burde være henvist til glemmebogen. Man skal huske, at for 100 år siden udtrykte man sig ganske anderledes (og meget mindre politisk korrekt) end i dag. Så der er ingen grund til at blive forarget over Müllers sprogbrug. Det er velment. Herunder kan du se klip fra et par af hans ret flot og smukt producerede bøger.


  • Næste artikel
  • Forrige artikel

    Til start

    Copyright 2011-20 Fitness-Vitalitet.dk

  •