ENERGI, TRÆNING og BEVIDSTHED

SUNDHED - I ALLE ALDRE
 
               www.hsp-info.dk

 

8.30 Asiatisk energiforståelse og emotionelle blokeringer

I den asiatiske energiforståelse, der ligger bag yoga, qi gong mv., arbejder man også med kropsspændinger og emotionelle blokeringer. Tilgangen er her mere energimæssig. Man ved, at menneskelegemet ikke kun består af det rent fysiske, vi kan mærke og måle på, men at dette legeme på en eller anden måde styres/reguleres af et energifelt. Man kan kalde dette legeme for vitallegemet eller bruge et andet navn.

med enasiatisk forståelse, vil man sige, at vitalenergien kan blive forurenet på to måder:

 • Gennem miljømæssig forurening.
 • Gennem emotionel forurening.

  Den miljømæssige forurening kommer udefra - fra vores omgivelser, hvis fx bor i et meget forurenet område eller lever af meget ringe (fx industriel fremstillet) kost. Det forurener og nedbryder vores vitalenergi, og lægger dermed grundstenen for udvikling af livsstilssygdomme mv.

  Den emotionelle forurening af vitalenergien fordeler sig på tre typer:

 • Selvforgiftning
 • Forurening fra andre
 • Udefra kommende belastninger

  Den personlige selvforgiftning af vitalenergien kommer af vrede, frustrationer og frygt. Uløste problemer, blokeringer, overflødige hæmninger og gamle traumatiseringer, man slæber rundt med. Det dræner energien, ligesom lavt selvværd gør det.

  Alt efter hvor sensitiv du er, vil du sikkert kende til dette - at være sammen med folk, der fx er ramt af sygdom, dødsfald, skilsmisse eller anden ulykke: Det er udmattende og føles, som det dræner én for energi.

  Det samme gælder personer med kronisk emotionel negativitet (vrede, aggressivitet) eller spirituelle forvrængninger - det kan være meget anstrengende at være sammen med dem. Sygeplejersker og andre professionelle lærer på forskellig vis at håndtere dette. Men grundlæggende sker der ifølge asiaterne en energimæssig forurening.

  Endelig er der den udefra kommende, emotionelle belastning, der kan komme i form af arbejdsmæssigt stress, familiære problemer, sygdomme og ulykker blandt ens nærmeste - det påvirker også vores vitalenergi.

  For asiaterne gælder det om at optræne energisystemet, så det er robust og kan tilpasses de omskiftelige livsbetingelser. Og også at lære at genkende og håndtere de faktorer, der "ødelægger vores energi".

  Mange europæere har ladet sig inspirere af disse tanker, der lyder meget besnærende. Virkeligheden er bare ofte mere kompleks end som så; man kan bare ikke løse alle problemer med energiøvelser, beklager.

  Emotionel self-coaching

  Den amerikanske yogalærer Stephen Cope, der har skrevet en glimrende bog kaldet "Yoga and the Quest for the True Self", har udviklet et femtrins-program til selvregulering af meget overvældende følelsesmæssige tilstande.

  Så hvis nogle er helt fortabt i en negativ emotionel tilstand, totalt overkørt med fuldt tunnelsyn, så kunne man prøve B-R-F-W-A-metoden. Den bearbejder emotionerne i med en tilgang i fem trin, der gradvist bryder emotionens bånd:

 • BREATH - lav en dyb, dyb, ånding
 • RELAX - sæt dig ned et roligt sted og prøv at spænde af
 • FEEL - udforske den aktive følelse og find helt konkret de steder i kroppen, det mærkes
 • WATCH - vidnet - en opmærksomhed uden vurderen og ageren. Det indre nærvær
 • ALLOW - tillad dig at være i tilstanden, stol på, at du nok skal komme ud på den anden side.

  Metoden er udviklet fra Copes yoga-praksis.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Til start

  Copyright 2011-19 Fitness-vitalitet.dk

 •