ENERGI, TRÆNING og BEVIDSTHED

SUNDHED - I ALLE ALDRE
 
               www.hsp-info.dk

 

8.21 Bioenergetik og sundhed

For Alexander Lowen var mennesket en helhed, og dermed er begrebet sundhed knyttet til helheden. Følelsesmæssig sundhed er derfor tæt knyttet til både fysisk, seksuel og mental sundhed.

Lowens forventninger til "sundhed" er nok mere udtalte end det, de fleste i vores stressede og lidt robotagtige samfund kan leve op til. Men ikke desto mindre har vi mennesker jo et potentiale for en meget omfattende "sundhed", hvor alle aspekter af vores eksistens spiller sammen og understøtter hinanden. Og det er det, Lowen ønsker for os, og som han mener, vi kan opnå, hvis vil det:

Det følger af sammenhængen, at har man fx seksuelle problemer, vil det påvirke både den mentale og følelsesmæssige sundhed og i sidste instans også den fysiske sundhed.

Synes du om vores artikler? Så støt os med en "like" på Facebook. Så får du også meldinger om nye artikler:


Sex før og nu

Lowen ser (ligesom Reich), at seksualiteten er en væsentlig og central komponent i udviklingen af et sundt individ. Ikke dermed sagt, at han var tilhænger af promiskuitet og vilkårlig mekanisk sex - på ingen måde. Han noterer sig lidt trist, hvordan tingene har udviklet, sig uden at den enkelte har fået et mere sundt forhold til sig selv:

Overklassekvinder sidst i 1800-tallet. Victoriatidens kvinder, som Freud analyserede, måtte gerne have stærke følelser, de måtte bare udtrykke dem seksuelt. Altså følelser uden sex, og resultatet var hysteri med en række underlige symptomer, der satte Freud på sporet af det ubevidste.

Kvinder nutildags kan i frigørelsens navn have vilkårlig sex uden kontakt til deres følelsesliv. Altså sex uden følelser. Resultatet er ekshibitionisme, pornografi og de narcissistiske karakterafvigelser.

På den måde er vi jo ikke kommet længere - mennesket er stadig uden kontakt til store dele af sig selv og fungerer som en uvidende slave med et forkrøblet følelsesliv.

Liv i kroppen

For Lowen handler det om at have et kropsliv med følelse, kontakt, nærvær og vibration. Det gælder uanset, hvad man laver - er der liv i kroppen? Er der et højt energiniveau, der pulserer i kroppen? Så er man sund og hel. Spændinger og stivhed er modsat udtryk for et nedsat energiniveau og dermed en mindre grad af liv.

Se hvordan nyfødte børn er totalt levende - alt i kroppen er levende og engageret, når de smiler er det med hele kroppen, øjnene stråler - der er virkelig liv.

Modsat er dødsstivheden (rigor mortis) - med alderdommen bliver vi stivere og i døden helt stive. Denne proces kan ike undgås. Men undervejs (mod døden) kan vi være opmærksomme på vores naturlige kropsspændinger. Vi spænder fx op, når vi løfter en tung ting, og spænder af når vi slipper den.

De kroniske spændninger opstår, når vi ikke formår at spænde af. Det sker ubevidst - vi mærker ikke aqt vi fx er spændte i skuldrene, vi er det bare. Det bliver en vane.

Når vi har oparbejdet de kroniske spændinger, giver det et formindsket livsudtryk. En masse energi er fast beskæftiget med at vedligeholde spændingen, og kroppen mister sine naturlige vibrationer og livsudtryk. Er man enormt spændt i skuldre, arme og hænder foruden hals og ansigt - ja så er vores udtryksmuligheder stærkt nedsatte. Der ikke meget følelsesmæssigt liv i personen.

Ønsker man mere liv i kroppen, er det de kroniske spændinger, der skal reduceres, som der skal løsnes op for. Det kan sagtens lade sig gøre - med kropsterapi, med øvelser, åndedræt og nærvær.

De bioenergetiske øvelser

Der findes en lang række bioenergetiske øvelser, der arbejder på at åbne kroppen for et naturlig energimæssigt flow. Øvelser giver dig større "selvbesiddelse" (engelsk: "self-posession").
 • Øvelserne forstærker kroppens evne til at acceptere og rumme vibrationer fx i lårene, i underliv og maveregionen.
 • Øvelserne optræner din sansning.
 • Giver bedre jordforbindelse og dybere åndedræt.
 • Forstærker din bevidsthed og dit indre nærvær.
 • Giver dig mere omfattende muligheder for selvudtryk.

  Et større og mere omfattende selvudtryk kan fx betyde, at man ikke kun udtrykker sig med fornuftige argumenter, men at argumentet bæres af en overbevisende stemme og klart udtryk i ansigt og øjne, der signalerer autencitet. I det er hele kroppen med i udtrykket. Dit nærvær udtrykker sig autentisk - og det gælder (ideelt) uanset, hvad du gør.

  Øvelserne er beskrevet i en række bøger, der også er kommet på dansk.

  Vibrationsfremkaldende benøvelse

  Et godt eksempel på en sådan bioenergetisk kropsøvelse er denne vibrationsfremkaldende øvelse, der giver jordforbindelse og åbner op for et dybere åndedræt. Helt centralt er den fri, dybe ånding gennem munden.

  Normalt trækker du formentlig vejret gennem næsen, men for at fremprovokere den fri og dybe ånding, skal du nu ånde gennem munden.

  Lav en smule opvarmning (måske et par squat-bevægelser ned i knæ efterfulgt af et par knæløft samt et par armsving), så kroppen lige er løsnet. Stå så med vægten på forfoden. Tæerne er drejet let ind mod hinanden. Bøj dig forover, så hovedet hænger løst, og du har "bløde" knæ (du må altså ikke låse i knæleddene). Prøv at holde en jævn og ensartet muskelspænding hele vejen op gennem fødder, ben og hofteregionen.

  Ånd gennem munden, og se om du kan røre gulvet med fingerspidserne uden at støtte på dem. Al vægt ligger på forfoden, og hælene hæves måske en smule. Husk ikke at låse i knæene. Træk vejret gennem munden, dybt og uden anstrengelse. Sørg for at blive ved med at trække vejret.

  Stræk så knæene let ud, så det strammer på bagsiden. Ånd fortsat gennem munden - der er meget vigtigt. Tillad alt, hvad der sker. Det kan være, at du ryster, at du sætter lyd på, giv slip på det hele, og tillad det og husk at ånde gennem munden. Det er vigtigt ikke at låse i leddene, for på den måde giver du plads til dine muskelbevægelser.

  Hold øvelsen i ét minut (eller længere) og mærk vibrationerne i benene. Det er meningen, at du fremprovokerer vibrationer i benene. Ved at trække vejret dybt ned i hele kroppen, aktiveres energicirkulationen i ben og underliv. Øvelsen kan virke ganske løsnende på kroniske spændinger i lår og hofteparti.

  Meningen er, at du fremprovokerer vibrationer i benene. Du trækker vejret dybt ned i hele kroppen og aktiverer energicirkulationen i ben og underliv. Øvelsen kan virke stærkt løsnende på kroniske spændninger i lår og hofteparti.

  Accebt - at kunne rumme

  Øvelse har også et rent psykisk aspekt. Du arbejder med din evne til at acceptere noget ubehageligt - at kunne stå i en uvant stilling, med et måske kaotisk åndedræt, kropslige rystelser og underlige lyde, der kan komme ud ad munden. Alt sammen måske uvante oplevelser fra en øvelse, som egentlig ikke er svær, men som det kræver lidt psykisk rummelighed at kunne udstå. Accept - at kunne rumme noget uvant og evt. ubehageligt, uden at skulle ændre på det eller flygte fra det.

  Vibration er bækkenet

  Du kan fremprovokere vibrationer i mange øvelser, hvis du er opmærksom. Fx er en bold-øvelse med bridging rigtig god til at aktivere underlivet, når den udføres med dybt, roligt åndedræt og fornemmelsen af "at give slip".

  Praktiserer man øvelserne vil det have en række gode virkninger som:

 • En bedre holdning
 • Mere naturlige bevægelser
 • Intensiverede seksuelle følelser
 • Større selvtillid.

  Men det hele kommer an på, hvordan du laver øvelserne, og hvad du lægger i dem. Det er ikke færdigheder. Udfører du dem tvangspræget eller som en præstation, noget som bare skal krydses af på todo-listen, så får du næppe det store udbytte. "Gør du dem med omhu og med interesse for din krop, vil du blive forbavset over resultaterne."

  En vibrerende sundhed

  Bioenergien ønsker at gøre folk sunde og raske. Men optimal sundhed er ikke bare fraværet af sygdomme og lidelser: nej Lowen ønsker, at vi skal være vibrerende sunde. Det betyder, at vores energiniveau er løftet, så vi er fuldt ud levende.

  Vibration er nøglen til at være levende, og med de bioenergetiske øvelser kan vi forhøje kroppens vibrationsniveau og sundhed. En sund krop vibrerer hele tiden, uanset om vi sover eller er vågne. Se et barns krop - der er hele tiden små skælv, små pulserende bølger og små spontane bevægelser overalt i hud og ansigt.

  Vibrationerne pulserer i kroppens yderste lag - i huden og i bindevævet derunder. Hvis vi selv mærker og tillader disse naturlige vibrationer, er vi mere levende.

  Vibrationerne er et udtryk for kroppens konstante energitiske opladning. Hjertet pulserer, tarm og mave pulserer - og hele kroppen er faktisk påvirket af disse bølger. Åndingen sender store bølger gennem kroppen. Stærke følelser kan mærkes som store kropslige bølger, ligesom orgasmen kan sanses som en række kropslige pulseringer.

  Vibrationer i arme

  De bioenergetiske øvelser bygger altså blandt andet på, at man lægger en belastning på en muskelgruppe uden at låse den og med fastholdelse af et frit, dybt åndedræt - altsammen for at fremprovokere vibrationer i muskulaturen og evt. afdække større blokeringer. Dette princip kan du tage med ind i din øvrige træning, hvis du ikke følger Lowens egne øvelser.

  Det kan også være lettere at få kontakt med det dybe åndedræt, når du måske er lidt forpustet efter noget almindelig træning. Du kan til eksempel lave en sådan vibrationsøvelse på bolden, hvor du holder en vægt (fx en håndvægt på 5-8 kg) bag ud, som det ses her:

  Holder du vægten gennem 30-60 sekunder, hvor du samtidig lader åndedrættet være dybt og frit gennem munden, kan du let få gang i vibrationerne og dermed få bedre liv i armmuskulaturen.

  Vibrationer og sundhed

  Vibratoner i menneskets krop fortæller om personens sundhed og tilstand. Er der ingen vibrationer i kroppen er energistrømmene blokerede. Er der ujævne vibrationer og måske større rystelser (fx under de bioenergetiske øvelser), skyldes det muskelspændninger, der blokerer for den naturlige pulsering. Det svarer ganske til en stor sten eller klippe i en å eller flod forårsager voldsomme strømninger omkring forhindringen. Tilsvarende vil en spændning fx i hoften standse de fine vibrationer og giver større rystelser, når man belaster spændingen i en bioenergetisk stilling og med kraft fra åndedrættet. Når den forkrampede muskel løsnes op, flyder energien friere og vibrationerne bliver finere, og kan måske opleves som en "frydefuld spinden".

  Større kropslig rummelighed

  Det er altså fint, hvis du oplever rystelser ved øvelserne - meget bedre end hvis du ikke oplever noget. De bioenergetiske øvelser stiler efter at rense kroppen for kroniske spændinger. Målet er, at vibrationerne kører som en fin, ren spinden, når energien opbygges eller belastningen øges.

  Kroppen bliver mere rummelig overfor energiopladning. Den får et større dynamikområde - kan rummer større energiopladning og dermed en større lystfølelse. Tilsvarende forøges din emotionelle rummelighed.

  Personens ego skal være fastforankret i kroppen og identificeret med kroppen, men det skal ikke være bange for at følge med kroppen og dens spontane reaktioner. Bevægelserne bliver dermed både spontane, koordinerede og effektive - altså med naturlig ynde i kropsudtrykket (noget, som slet ikke er vores styrke, her blandt os nordeuropæere).

  Jordforbindelse

  Jordforbindelsen er et centralt begreb for Lowen og bioenergien. På engelsk findes ordet grounding, som ofte bruges i en bredere forstand som beskrivelse for nærvær og kontakt til øjeblikket og ens omgivelser. Hos Lowen er vinklen mere energetisk. Har man kropskontakt hele vejen ed gennem torso og ben og en fri verjtrækning, så har man adgang til et sundt følelsesmæssigt udtryk og optimalt nærvær. Kroppen er rank og stabil på en naturlig måde. Energien strømmer frit.

  Jordforbindelsen hænger tæt sammen med åndedrættet - jo bedre du giver slip på alt det, der holder åndedrættet tilbage - jo mere centreret, groundet og nærværende bliver du.

  Bioenergetisk analyse

  Bioenergetikken arbejder med at forøge vibrationsniveauet og nedbryde de kroniske spændninger. Personen hjælpes til at få bedre kontakt med sig selv gennem sin krop. Man lærer selv at fornemme, hvornår man hæmmer og blokerer kroppens energistrøm, tilbageholder åndedrættet og begrænser sin selvudfoldelse. Hvordan det levende i personen ubevidst er reduceret.

  Gennem arbejdet ændres personens tænkemåder og holdninger. Følelsen af at være hel, integreret og sammenhængende fører til et mere oprigtigt, autentisk udtryk i tanke og handling. Kropslig ynde følges af en tilsvarende indstilling til livet som helhed.

  Men den kropslige frigørelse skal følges af et psykologisk analysearbejde. Man skal gerne forstå årsagen til, at alle hæmninger, begrænsninger og blokeringer er opstået (i barndommen), og man skal lære at kunne rumme de følelser, kroppen har undertrykt med alle de kroniske spændninger.

  Målet er en levende krop, der evner fuldt ud at opleve livets fulde udtryk i fryd, glæde, smerte og sorg. Jo mere levende vi er, jo bedre kan vi rumme og tolerere et forhøjet energiniveau både i daglig-, seksual- og følelsesliv.

  Den bioenergiske terapi arbejder altså med:

 • Bevidstgørelse af fortrængte konflikter
 • Forløsning af undertrykte følelser
 • Opløsning af kroniske muskelspændinger og blokeringer.

  Derved forøges personens evne til at opleve nydelse og velvære. Målet er, at man er levende og forankret i kroppens vibratoriske aktivitet og de pulserende organiske systemer (åndedrættet, kredsløb, fordøjelse mv.). Længslen efter nærvær og kontakt, begejstring, der udspringer af kroppens pulseringer, spontan humor osv.

  Kroppen har en medfødt bevægelighed, der desværre kun bliver dårligere, som tiden går. Den medfødte bevægelighed er vilkårlig (styret af underbevidstheden) og ikke underlagt ego eller vilje.

  Et tidligt tab af bevægelighed er en sygdomstilstand - en reduktion af kroppens vitalitet, som fjerner vores evne til at reagere og føle i nu'et. Sand ynde er et samspil mellem den ubevidste bevægelighed og sindets bevidste funktioner. Det er ikke noget, som kan læres. Men man kan udvikle ynde ved at forøge kroppens ubevidste bevægelighed. Når bevægeligheden smelter sammen med personens bevidst funktioner, dannes selvbesiddelse.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Til start

  Copyright 2011-18 Michael Karbo og Fitness-vitalitet.dk

 •