ENERGI, TRÆNING og BEVIDSTHED

SUNDHED - I ALLE ALDRE
 
               www.hsp-info.dk

 

8.21 Bioenergetik og sundhed

For Alexander Lowen var mennesket en helhed, og dermed er begrebet sundhed knyttet til helheden. Følelsesmæssig sundhed er derfor tæt knyttet til både fysisk, mental og også seksuel sundhed.

Lowens forventninger til "sundhed" er nok mere udtalte end det, de fleste i det moderne, højproduktive og stressede samfund kan leve op til. Men ikke desto mindre har alle mennesker potentiale for en ret omfattende "sundhed", hvor alle aspekter af vores eksistens spiller sammen og understøtter hinanden. Og det er det, Lowen ønsker for os, og som han mener, vi kan opnå, hvis vil det:

Stress, præstation og medicinering - det kaldes "velfærd"

Har man psykologiske problemer (som stress), vil det påvirke både den mentale og fysiske sundhed. Det er helt enkelt logisk, man behøver ikke være højtuddannet for at kunne se det.

Ikke desto mindre virker det ofte, som at "systemet" (sundhedsvæsen, uddannnelsesinstututioner, arbejdsmarkedet, offentlige myndigheder og politikere) ikke tager denne problemstilling alvorligt.

Syge og svage presses i et forsøg på at få alle at levere en AAA+ præstation. Det har alvorlige omkostninger for en del af os, som bliver nedbrudte både psykisk og fysisk, og kun kan holdes kørende med en ofte massiv medicinering, konstante sygemeldinger, psykolog-bistand. Vi ser en omfattende tildeling af diagnoser, ikke mindst blandt unge, hvor 10% af alle skolebørn i dag har en diagnose. Det er ganske enkelt rablende vanvittigt, og det er utroligt at ingen i "systemet" øjensynlig kan se udgakket vores samfund er blevet. Der er ike meget velfærd i det.

I den sammenhæng kan en gammel amerikansk læge som Lowen give et indspark af sun fornuft.


Sex før og nu

Som kropsorienteret terapeut og elev af Reich, ser Lowen seksualiteten som en væsentlig og central komponent i udviklingen af et sundt individ. Men denne interesse for seksualiteten skal bestemt ikke forstås i retning af noget med "fri sex til alle". Lowen var ikke en udflippet og ansvarsløs 68'er.

Lowen var ikke tilhænger af promiskuitet og vilkårlig mekanisk sex - på ingen måde. Han noterer sig lidt trist, hvordan tingene har kunne udvikle sig på dette område - uden at den enkelte har fået et mere sundt forhold til sig selv:

Overklassekvinder sidst i 1800-tallet. Victoriatidens kvinder, som Freud analyserede, måtte gerne have stærke følelser, de måtte bare ikke udtrykke dem seksuelt. Altså følelser uden sex, og resultatet var hysteri med en række underlige symptomer, der satte Freud på sporet af det ubevidste.

"Moderne kvinder" kan i frigørelsens navn have vilkårlig sex uden kontakt til deres følelsesliv. Altså sex uden følelser. Resultatet er ekshibitionisme, pornografi og de narcissistiske karakterafvigelser.

På den måde er vi jo ikke kommet længere - mennesket er stadig uden kontakt til store dele af sig selv og fungerer (meget firkantet udtrykt) som en uvidende slave med et forkrøblet følelsesliv.

Liv i kroppen eller død ...

For Lowen handler det om at have et kropsliv med følelse, kontakt, nærvær og vibration. Det gælder uanset, hvad man laver - er der liv i kroppen? Er der et højt energiniveau, der pulserer i kroppen? Så er der en god chance for, at man er nogenlunde sund og hel.

Spændinger og stivhed er modsat udtryk for et nedsat energiniveau og dermed en mindre grad af liv. Hvis man ikke mærker sig selv, er man heller ikke nærværende og i levende energiudveklsing med sine omgivelser.

Nyfødte og småbørn er totalt levende - alt i kroppen er levende og engageret, når de smiler, er det med hele kroppen, øjnene stråler - der er virkelig liv.

Modsat er dødsstivheden (rigor mortis) - med alderdommen bliver vi stivere og i døden helt stive. Denne proces kan ikke undgås. Men undervejs (mod døden) kan vi være opmærksomme på de naturlige kropsspændinger. Vi spænder fx op, når vi løfter en tung ting og spænder af, når vi slipper den.

Alle spænder op, men ...

De kroniske spændninger opstår, når vi ikke formår at spænde af. Det sker ubevidst - vi mærker ikke, at vi fx er spændte i skuldrene. Vi er det bare. Det bliver en vane.

Når der så gennem årene er oparbejdet en masse kroniske spændinger, giver det et reduceret (forenklet) livsudtryk. Store dele af den psykiske og emotionelle energi er låst og går til at vedligeholde spændingen. Resultatet er, at kroppen mister sine naturlige vibrationer og en god portion af sit livsudtryk.

Er man enormt spændt i skuldre, arme og hænder foruden hals og ansigt - ja så er udtryksmulighederne stærkt nedsatte. I mange tilfælde opleves det, som at der ikke er ret meget liv tilbage i personen. Ansigtet og udtrykket i øjnene er helt uden liv.

Ønsker man mere liv i kroppen, er det de kroniske spændinger, der skal reduceres. Der skal løsnes op, og det er især i kropsleddene. Har man været udsat for en vis mængde følelsesmæssige krænkelser og generel mistrivsel under opvæksten, vil der være store mængder af skam, skyld og vrede gemt i fodled, hofteled, mellem skulderbladene i halsen, i albue- og håndleddene. Samlet gør det også, er nervesystemet er konstant stresset - man kan simpelthen ikke slappe rigtig af!

I sådan et tilfælde er der virkelig noget at arbejde med, og det tager meget tid. Men over en årrække kan det sagtens lade sig gøre - med massage/kropsterapi, med pilates, afspænding, yoga og andre kropsøvelser, åndedrætsøvelser, generel udrensning, hvile og optræning af et mere meditativt nærvær.

De bioenergetiske øvelser

Alexander Lowen udviklede en terapi, han kaldte Bioenergetik. Centralt for den terapi er en række bioenergetiske øvelser, der arbejder på at åbne kroppen for et naturlig energimæssigt flow. Det er provokerende øvelser af den mere milde type. Øvelserne vil ikke kunne udløse meget kraftige psykiske reaktioner (som rebirthing fx kan det).

Øvelserne kan i give en større "selvbesiddelse" (engelsk: "self-posession").

Øvelserne forstærker kroppens evne til at acceptere og rumme vibrationer fx i lårene, i underlivet og maveregionen.

 • Øvelserne optræner din sansning.
 • Giver bedre jordforbindelse og dybere åndedræt.
 • Forstærker din bevidsthed og dit indre nærvær.
 • Giver dig mere omfattende muligheder for selvudtryk.

  Et større og mere omfattende selvudtryk kan fx betyde, at man ikke kun udtrykker sig verbalt med fornuftige argumenter, men at argumentet bæres af en overbevisende stemme og klart udtryk i ansigt og øjne, der signalerer autencitet. Hele kroppen er med i udtrykket. Dit nærvær kan udtrykke sig autentisk - og det gælder næsten uanset, hvad du gør.

  Øvelserne er beskrevet i en række bøger, der også er kommet på dansk.

  Vibrationsfremkaldende benøvelse

  Et godt eksempel på en sådan bioenergetisk kropsøvelse er denne vibrationsfremkaldende øvelse, der giver jordforbindelse og åbner op for et dybere åndedræt. Helt centralt er den fri, dybe ånding gennem munden.

  Normalt trækker du formentlig vejret meget gennem næsen. For at fremprovokere den fri og dybe ånding, skal du her ånde gennem munden.

  Lav en smule opvarmning (måske et par squat-bevægelser ned i knæ efterfulgt af et par knæløft samt et par armsving), så kroppen lige er løsnet.

  Stå så med vægten på forfoden. Tæerne er drejet let ind mod hinanden. Bøj dig forover, så hovedet hænger løst, og du har "bløde" knæ (du må altså ikke låse i knæleddene). Prøv at holde en jævn og ensartet muskelspænding hele vejen op gennem fødder, ben og hofteregionen.

  Ånd gennem munden, og se om du kan røre gulvet med fingerspidserne uden at støtte på dem. Al vægt ligger på forfoden, og hælene hæves måske en smule. Husk ikke at låse i knæene. Træk vejret gennem munden, dybt og uden anstrengelse. Sørg for at blive ved med at trække vejret.

  Stræk så knæene let ud, så det strammer på bagsiden. Ånd fortsat gennem munden - der er meget vigtigt. Tillad alt, hvad der sker. Det kan være, at du ryster, at du sætter lyd på, giv slip på det hele, og tillad det og husk at ånde gennem munden. Det er vigtigt ikke at låse i leddene, for på den måde giver du plads til bevægelser og vibrationer i musklerne og henover leddene.

  Hold øvelsen i ét minut (eller længere) og mærk vibrationerne i ben og bækken. Det er meningen, at du fremprovokerer vibrationerne. Ved at trække vejret dybt ned i hele kroppen, aktiveres energicirkulationen i ben og underliv. Øvelsen kan virke ganske løsnende på kroniske spændinger i lår og hofteparti.

  Du kan fremprovokere vibrationer i benene. Du trækker vejret dybt ned i hele kroppen og aktiverer energicirkulationen i ben og underliv. Øvelsen kan virke løsnende på kroniske spændninger i lår og hofteparti.

  Accept - at kunne rumme

  Øvelsen har også et rent psykisk aspekt. Du arbejder med din evne til at acceptere noget ubehageligt - at stå i en uvant stilling, med et måske kaotisk åndedræt, kropslige rystelser og underlige lyde, der kan komme ud ad munden. Alt sammen måske uvante oplevelser fra en øvelse, som egentlig ikke er svær, men som det kræver lidt psykisk rummelighed at kunne udstå.

  Accept - at kunne rumme noget uvant og evt. ubehageligt, uden at skulle ændre på det eller flygte fra det.

  Vibrationer i bækkenet

  Du kan fremprovokere vibrationer i mange øvelser, hvis du er opmærksom. Fx er en bold-øvelse med bridging rigtig god til at aktivere underlivet, når den udføres med dybt, roligt åndedræt og fornemmelsen af "at give slip".

  Praktiserer man øvelserne, kan det have en række gode virkninger som:

 • En bedre holdning
 • Mere naturlige bevægelser
 • Intensiverede seksuelle følelser
 • Bedre følelsesmæssig balance og selvtillid.

  Men det hele kommer an på, hvordan du laver øvelserne, og hvad du lægger i dem. Det er ikke færdigheder, der skal udføres tvangspræget eller som en præstation, noget som bare skal krydses af på todo-listen. Så giver de næppe det store udbytte.

  Følg i stedet Lowens anvisning: "Gør du dem med omhu og med interesse for din krop, vil du blive forbavset over resultaterne."

  En vibrerende sundhed

  Bioenergien ønsker at gøre folk sunde og raske. Men optimal sundhed er ikke bare fraværet af sygdomme og lidelser: nej Lowen ønsker, at vi skal være vibrerende sunde. Det betyder, at vores energiniveau er løftet, så vi er fuldt ud levende.

  Vibration er nøglen til at være levende, og med bioenergetiske og andre øvelser kan vi forhøje kroppens vibrationsniveau og sundhed. En sund krop vibrerer hele tiden, uanset om vi sover eller er vågne. Se et barns krop - der er hele tiden små skælv, små pulserende bølger og små spontane bevægelser overalt i hud og ansigt.

  Vibrationerne pulserer i kroppens yderste lag - i huden og i bindevævet derunder. Hvis vi selv mærker og tillader disse naturlige vibrationer, er vi mere levende. Mange mennesker mærker overhovedet ikke deres krop og den naturlige glæde, den afgiver.

  Vibrationerne er et udtryk for kroppens konstante energimæssige opladning. Hjertet pulserer, tarm og mave pulserer - og hele kroppen er faktisk påvirket af disse bølger.

  Åndingen sender store bølger gennem kroppen. Stærke følelser kan mærkes som store kropslige bølger, ligesom orgasmen kan opleves som en række meget totale og dybt tilfredsstillende pulseringer/udladninger, der buldrer gennem systemet helt fra fodled og op til halsen.

  Vibrationer i overkroppen

  De bioenergetiske øvelser bygger altså blandt andet på, at man lægger en belastning på en muskelgruppe uden at låse den og med fastholdelse af et frit, dybt åndedræt - altsammen for at fremprovokere vibrationer i muskulaturen og evt. afdække større blokeringer. Dette princip kan du tage med ind i din øvrige træning, hvis du ikke følger Lowens egne øvelser.

  Det kan også være lettere at få kontakt med det dybe åndedræt, når du måske er lidt forpustet efter noget almindelig træning. Du kan til eksempel lave en sådan vibrationsøvelse på bolden, hvor du holder en vægt (fx en håndvægt på 5 kg) bag ud, som det ses her:

  Holder du vægten gennem 30-60 sekunder, hvor du samtidig lader åndedrættet være dybt og frit gennem munden, kan du let få gang i vibrationerne og dermed få mere liv i skuldre og armes muskulatur og bindevæv.

  Vibrationer og sundhed

  Vibratoner i menneskets krop fortæller om personens sundhed og tilstand. Er der ingen vibrationer i kroppen, er energistrømmene blokerede. Er der ujævne vibrationer og måske større rystelser (fx under de bioenergetiske øvelser), skyldes det muskelspændninger, der blokerer for den naturlige pulsering. Det svarer ganske til en stor sten eller klippe i en å eller flod, som forårsager voldsomme strømninger omkring forhindringen.

  Tilsvarende vil en spændning fx i den ene side af bækkenet standse de finere vibrationer og giver større rystelser, når man belaster spændingen i en bioenergetisk stilling og med kraft fra åndedrættet. Når den forkrampede muskel løsnes op, flyder energien friere og vibrationerne bliver finere, og kan måske opleves som en "frydefuld spinden".

  Større kropslig rummelighed

  Det er altså fint, hvis du oplever rystelser ved øvelserne - meget bedre, end hvis du ikke oplever noget.

  De bioenergetiske øvelser stiler efter at rense ud i kroppens kroniske spændinger. Målet er, at vibrationerne kører jævnt pulserende, når energien opbygges eller belastningen øges.

  Kroppen bliver mere rummelig overfor energiopladning. Den får et større dynamikområde - kan rummer større energiopladning og dermed en større lystfølelse. Tilsvarende forøges din emotionelle rummelighed.

  Personens ego skal være fastforankret i kroppen og identificeret med kroppen, men det skal ikke være bange for at følge med kroppen og dens spontane reaktioner. Bevægelserne bliver dermed både spontane, koordinerede og effektive - altså med naturlig ynde i kropsudtrykket (noget, som slet ikke er vores styrke, her blandt os nordeuropæere).

  Jordforbindelse

  Jordforbindelsen er et centralt begreb for Lowen og bioenergien. På engelsk findes ordet grounding, som ofte bruges i en bredere forstand som beskrivelse for nærvær og kontakt til øjeblikket og ens omgivelser. Hos Lowen er vinklen mere energetisk. Har man kropskontakt hele vejen ed gennem torso og ben og en fri vejrtrækning, så har man adgang til et sundt følelsesmæssigt udtryk og optimalt nærvær. Kroppen er rank og stabil på en naturlig måde. Energien strømmer frit.

  Jordforbindelsen hænger tæt sammen med åndedrættet - jo bedre du giver slip på alt det, der holder åndedrættet tilbage og finder et naturligt spændingsniveau - jo mere centreret, groundet og nærværende bliver du.

  Bioenergetisk analyse

  Bioenergetikken arbejder med at forøge vibrationsniveauet og nedbryde de kroniske spændninger. Personen hjælpes til at få bedre kontakt med sig selv gennem sin krop. Man lærer selv at fornemme, hvornår man hæmmer og blokerer kroppens energistrøm, tilbageholder åndedrættet og begrænser sin selvudfoldelse. Hvordan det levende i personen ubevidst er blevet sat lidt ned i niveau.

  Denne slags arbejde med dybdeafspænding og kropsfrigørelse påvirker også psyken. Der opstår naturligt nye måder at tænke og reagere på og ændrede holdninger til mange livsforhold i en række forskellige situationer. Der er meget, som skal programmeres om.

  Følelsen af at være mere hel, bedre integreret og mere sammenhængende giver på sigt et mere oprigtigt og autentisk udtryk, både i tanke, følelse og handling. Kropslig ynde følges af en tilsvarende indstilling til livet som helhed.

  Den kropslige frigørelse følges af en psykologisk oprydning. Man skal gerne ned til en bedre forståelse af baggrunden for alle hæmningerne, begrænsningerne og blokeringerne. Det hele er opstået i barndommen, og man skal lære af de følelser, kroppen har gået og undertrykt med alle de kroniske spændninger.

  Målet er en langt mere levende krop, der evner at leve mere fuldt med ægte udtryk af fryd, glæde, smerte og sorg. Jo mere levende du er, jo bedre kan du rumme og tolerere et forhøjet energiniveau både i daglig-, seksual- og følelsesliv.

  Den bioenergiske terapi arbejder altså med:

 • Bevidstgørelse af fortrængte konflikter
 • Forløsning af undertrykte følelser
 • Opløsning af kroniske muskelspændinger og blokeringer.

  Ulykkeligt tab af bevægelighed

  Kroppen har en medfødt bevægelighed, der desværre kun bliver dårligere, som tiden går. Den medfødte bevægelighed udtrykker sig helt naturlig, for barnets bevægelser styres af underbevidstheden, og ikke underlagt ego eller viljen.

  Mange af os oplever et tidligt tab af bevægelighed. Reelt set er det en slags sygdomstilstand - det er en reduktion af kroppens vitalitet, når man mister evnen til at reagere og føle i nu'et.

  Kroppens følelses- og bevægemønstre opstår som et samspil mellem den ubevidste bevægelighed og sindets bevidste funktioner. Det er ikke noget, som kan læres. Men man kan udvikle sin ynde ved at forbedre kroppens ubevidste bevægelighed. Når en sådan mere frigjort bevægelighed kan smelte sammen med sindets bevidste funktioner, opstår der en ny form forselvbesiddelse.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Til start

  Copyright 2011-20 Fitness-vitalitet.dk

 •