ENERGI, TRÆNING og BEVIDSTHED

SUNDHED - I ALLE ALDRE
 
               www.hsp-info.dk

 

8.20 Om Alexander Lowen og bioenergetik

Wilhelm Reich har haft stor betydning det 20. århundredes psykoterapi. Hvor den freudianske psykoanalytiker kan være meget passiv og afventende i forhold til patienten, der er psykoterapien meget mere aktiv, man går til patienten og udfordrer/provokerer følelserne, åndedrættet mv.

Et af de mere gennemslagskraftige kropsterapeutiske systemer kendes under navnet "Bioenergi".

Bioenergien er et træningssystem, der er udviklet af den amerikanske læge Alexander Lowen (1910-2008). Lowen gik i tre år i terapi hos Wilhelm Reich, og det var først og fremmest kroppen, de arbejde med. Lowen skriver: "Der var ikke meget snak".

Disse behandlinger gav Lowen den forståelse for følelserne som en relationen mellem krop og psyke, der i 1940'erne blev til læren om "bioenergi" og en åndedrætsorienteret psykoterapi.

Bioenergetiske behandlinger var især meget udbredte i 1980'erne, og flere af Lowens udmærkede bøger er oversat til dansk (selvom de måske kan være svære at finde i disse papirfjendske tider. Selv bibliotekerne smider gamle lærebøger væk).


Menneskets krop formes af dets livserfaringer. Og kroppen former personligheden. Det påstår Alexander Lowen, der ser følelserne som en direkte kobling mellem krop og sind.

Krop og sind er funktionelt ens - det, som sker i kroppe, afspejles i sindet og omvendt. De dybere lag i sindet er styret af energiforholdene. Man kan fx ikke påvirke en depression ved "at tænke positivt" - her findes i følge Lowen en dybere liggende energimæssig blokering, som skal bearbejdes. Det kan man med de bioenergetiske øvelser, der sætter gang i vejrtrækningen og dermed øger energiniveauet.

Lowen mente, at den sunde og naturlige krop kendetegnes ved en vekselvirkning, en energimæssig pulsering mellem de forskellige kropsafsnit. "Bevægelse er energiens natur".

Spændinger adskiller kropsdele

Kropspændinger kan sammensnøre overgangene mellem hoved, brystkasse og underliv. Broerne mellem de enkelte kropsområder lukkes, og kroppens spontane udtryk bliver stærkt hæmmede. Kropsenergiens fluktuationer undertrykkes af forskellige indre begrænsninger.

Kroppens spændinger, eller pansringerne, etableres under vores opvækst som svar på traumatiske oplevelser, en opdragelse med vold og andre krænkelser og dysfunktionelle familiemønstre.

Vi fødes med maksimalt liv i kroppen og dør med total stivhed i kroppen - det kan vi ikke ændre på. Til gengæld kan vi undgå den stivhed, der kommer fra kroniske muskelspændinger, der har base i de uløste følelsesmæssige konflikter.

Det skal ikke forstås som, at der ingen forbindelse er mellem fx hoved og brystkasse. Det er der naturligvis; nerver, blod og væv holder jo kroppen sammen og sørger for energifordelingen.

Spændingerne blokerer for de mere subtile pulseringer og bevægelser i kropsvævet, der ledsager de følelses- og personlighedsmæssige udtryk.

Halsen kan på den måde være sammensnøret, så forbindelsen mellem hjerne og hjerte i en eller anden grad hæmmes.

Spændinger i albueleddene og underarmene blokerer for udtryk og følsomhed i hænderne.

Tilsvarende kan taljen fungere som en barriere mellem hjertet og forplantningsorganerne (og dermed adskille seksualiteten fra kærligheden).

Kropsterapeutisk gymnastik

Man kan bearbejde kropslige spændinger og blokeringer fra mange vinkler. I '80-erne var der ofte fokus på mere voldsomme terapier som rebirthing og Hu-meditation, der "angriber" kroppens spændingerne med stor kraft.

Andre kropsterapier som fx bioenergetikken (Alexander Lowens system) er mere bløde i ders tilgang. Body-SDS en praktisk omend kostbar mulighed her i Danmark (selv om det også kan være hårdt). Osteopati er også en helhedsorienteret behandlingsform, som vinder kraftigt frem herhjemme.

I det hele taget kan al kropstræning virke spændingsløsnende, hvis den afvikles bevidst og med fokus på åndedrættet, så livskraften stimuleres og sættes fri.

Hvile, bøn og meditation kan bidrage med ny selvindsigt.

Enhver muskelblokering bremser eller hæmmer en eller flere bevægelser. Et praktisk eksempel er spændinger i ben/hofte. Man kan opleve personer, som har stærkt nedsat fleksibilitet i muskulaturen, så man fx stort set ikke kan hoppe på det ene ben. Det er ikke en enkelt muskel, som er blokeret - det er koordinationen af flere muskelgrupper og deres nervemæssige styring, som er hæmmet, forvredet, delvist blokeret og nogle steder næsten sat ud af kraft.

De enkelte muskler fungerer måske hver især fint, men den samlede koordination er invalideret, så personen er rigtig dårlig til at fjedre i benet fx ved sport, hop mv.

En funktionsmæssig svækkelse kan bedres med kropsterapeutiske tiltag (dybdeafspænding og kropsterapeutiske behandlinger med massage og fokus på åndedrættet samt målrettede øvelser).

Alle former for gymnastik, yoga, pilates, vægttræning mv. kan udnyttes terapeutisk. Når du gentager bevægelserne mange gange, langsomt, med bevidsthed, uden stor belastning og med fokus på din vejrtrækning - så begynder du at spotte, hvor der er blokeringer.

Gentages øvelserne med et dybt åndedræt, der trækker energi ned i dem, bliver spændingerne blødgjort og "masseret". Der kommer en ny bevægelighed i dem, og spændingerne begynder at lette. Det tager tid, men det virker.

Visse typer medicinsk cannabis virke meget muskelafspændende og kan anvendes i et teraeutisk forløb. Læs fx om det på nettet eller i en lille bog som denne: "Praktisk guide til medicinsk cannabis".

Modsat, foregår en træning tvangsmæssigt/robotagtigt/konkurrencepræget, uden omhu og interesse for kroppens reaktioner, så forstærkes spændingerne bare.


Åndedræt og helhed

Åndedrættet er helt centralt - holder vi vejret, standes energiens flow i kroppen, og dermed afskærer vi os fra at mærke følelserne. Derfor er kropsterapi egentlig en frigørelse af åndedrættets bevægelser.

Har man et stærkt og frit åndedræt, har man en stærk energi og kan opleve stærke følelser - som man kan håndtere og rumme.

Problemerne opstår, når man vokser op i en familie og kultur, som kun dårligt rummer og tåler krops- og følelsesmæssige udtryk. Så lærer barnet hurtigt at lægge bånd på sig selv, at spænde kroppen og holde åndedrættet tilbage.

En øvelse som Hip Extension Feet on Ball kan virke meget bioenergetisk, hvis kan styre hoftens bevægelse op og ned helt roligt og samtidigt give slip på åndedrættet. Hvis du fx laver øvelsen lige efter et sæt hårde Pilates-øvelser, så du er forpustet, kan du næsten en orgastisk vejrtrækning under bækkenbevægelserne. Det vil øge din kapacitet for seksuel opladning i bækkenet og også virke frigørende.

Øvelsen Broen kan benyttes på samme måde.

Bliver et kropspanser så fastlåst og stramt, at det virker decideret invaliderende, har vi den neurotiske tilstand, som enten må helbredes gennem terapi eller vil føre til en mere og mere begrænset og forarmet eksistens - ofte med misbrug af forskellig art.

Læs mere om psykologiske forstyrrelser her (eksternt link)

Alexander Lowen var meget helhedsorienteret. I 1981, da han som 71 årig med sin hustru i Århus demonstrerede sine øvelser, blev han spurgt om, hvad han mente om chakra-systemet. Det kunne ikke forholde sig til, for han synes ikke, at man skulle opdele kroppen, den fungerer som en helhed.

Lowen var stærkt kritisk over for den vestlige kultur, som ifølge ham er alt for domineret af hovedet, magten, tankerne og viljen. "It is a head-ended culture". Når man ikke mærker kroppens følelser, bliver man "en lille smule sindssyg", som han sagde, med tilføjelsen, "at det desværre nok vil blive værre i fremtiden". Er kropsansningen sat ud af kraft, bliver ens verdensbillede mere uvirkeligt.

En sund person kendetegnes i følge Lowen ved at man befinder sig godt i sin krop, der er levende, bevægelig og spontant pulserende med øjne, der stråler, en god stemme, personlig karakter og integritet, ydmyghed og uden et stort ego. "But it is a long road", sagde han også, vel vidende, at menneskelivet er svært, og at ikke alle kan være lige frigjorte og ingen er/bliver perfekte ...

Energiterapi

Enhver form for fysisk aktivitet, der praktiseres med opmærksomhed, ro og bevidsthed kan virke spændingsopløsende.

Inden for asiatisk energiterapi ser man stort set de samme mekanismer, omend fokus her mere er på at få højnet energiniveauet end på at få frigjort følelseslivet. Man ser, at de negative emotionelle energier har forvrænget energisystemet og skabt forstyrrelser i kroppen. Og når der er tale om "gamle skader", ligger mønstrene så dybt gemt i nervesystemet og kropsmuskulaturen, at personen ikke selv mærker til dem.

Det er hårdt arbejde at skulle undertrykke negative følelser - det koster energi. Og større fortrængningerne og de bagvedliggende traumer er, jo dårligere vil energisystemet fungere. Det fører lidt efter lidt til forskellige skavanker.

Negative følelser, som ikke udtrykkes, kan gemmes af vejen i den glatte muskulatur, der omkranser mave, tarm, blære, luftvejene, blodårer mv. Denne del af muskulaturen styres af det autonome nervesystem og fungerer altså af sig selv - uden bevidsthedens kontrol. Kroniske spændinger gemt i denne muskulatur kan føre til mave/tarmproblemer, højt blodtryk, eksem, astma mv.

Skeletmuskulaturen, der styrer bevægeapparatet og i stort omfang er underlagt viljens kontrol, modtager også negative emotioner som stress. Oplagres stress i denne muskulatur, kan føre til kroniske smerter i nakke, skuldre og ryg, hovedpine, ledproblemer, fibromyalgi.

Fælles for alle disse lidelser er, at selvom symptomerne er virkelige, kan lægerne ikke kan diagnosticere dem ordentligt. Man kan måske tale om funktionelle lidelser, når kroppens funktioner er nedsat, og som årsag kan man måske angive stress og udbrændthed.

Nogle af symptomerne kan måske lindres med medicin. Men da den grundlæggende problematik er energimæssig og emotionelt betinget, har lægevidenskaben ikke mulighed for en virkelig effektiv behandling. En sand diagnose kunne være "Energimæssig blokering forårsaget af uløste emotionelle traumer".

Energiøvelser, muskeltræning og afspænding kan aktivere muskulaturen, så spændingerne på sigt får mulighed for at give slip. Men det er et livslangt projekt ...

Bøger på dansk:

  • Næste artikel
  • Forrige artikel

    Til start

    Opdateret 03.02.2020. Copyright 2011-20 Fitness-vitalitet.dk

  •