ENERGI, TRÆNING og BEVIDSTHED

SUNDHED - I ALLE ALDRE
 
               www.hsp-info.dk

 

8.10 Om kropsterapiens fader,

Wilhelm Reich

 • Forkrøblede sjæle med manglende emotionel og kønslig/seksuel modning og de negative følelser og tanker - alle disse psykiske komplekser ses på en eller anden måde i kroppen. De psykologiske spændinger og blokeringer har altid et kropsligt udtryk.
 • Skuldre, nakke og hals kan være spændt, brystkassen kan være kronisk spændt, kæbe, arme, bughule, underliv, hofter, ben osv.

  Dette blev beskrevet af Wilhelm Reich (1897-1957), der var elev af Sigmund Freud.

  Efter 15 års praksis som freudiansk psykoanalytiker bevægede Reich sig over i en mere kropsterapeutisk form for psykoterapi. Det skete som en reaktion på den psykoanalytiske praksis, Reich oplevede i 1920'erne. her behandlede man neuroser ved meet langvarig samtaleterapi. Det var patienten, de selv skulle åbne op, skulle komme med associationer; analytikeren ventede. Der kunne gå timer, uger, år uden, at der skete noget.

  Reich var den første til at beskrive en karakter-analyse, hvor man ikke så meget ser på, hvad en patient siger, men mere på måden han/hun udtrykker sig.

  Reich fandt ud af, at når disse udtryksmåder blev bevidstgjort, var det muligt at bearbejde og forandre dem.

  Reich (og efter ham Alexander Lowen, der var elev af Reich) beskrev de negative følelser og traumatiske oplevelser, der sidder som "pansringer" i kroppen, i store spændte områder.

  Han viste, hvordan de kroniske spændinger hæmmer livsenergiens (som Reich kaldte "orgon") frie flow.

  Børn oplæres til ikke at føle, tale om eller på anden måde udtrykke negative følelser.


  Reich' bog fra 1947.

  Reich så, hvordan kroppen ændrede sig, når karakterpansret blev løsnet. Kroniske muskulære spændinger forsvandt eller blev blødgjort, bevægelserne blev mere frie og åndedrættet dybere. Der var en dyb sammenhæng mellem kroppens panser og følernes begrænsning.

  Orgasmen

  Wilhelm Reich var en kontroversiel person. Han var kompromisløs i sin søgen efter psykisk sundhed og personlig frihed, og det fik ham til at fremstå som meget ekstrem, blandt andet var han meget optaget af orgasmen.
 • Orgasme-refleksen ses som det ultimative bevis på en sund psyke.

  Reich udviklede teknikker, der med åndedrættets kraft løsnede pansringen. Hos nogle patienter kunne det starte meget dybe orgasmereflekser, som det var svært at standse!

  Hvis kroppen er fri for pansringer, vil orgasmen rulle op gennem hele kroppen i store lystfulde bølgebevægelser.

  For at kunne tillade en så fuldkomnen hengivelse til ens seksuelle partner, skal man være fri for de kropslige begrænsninger, der er en "bivirkning" af de følelsesmæssige blokeringer.

  Kom man frem til det, Reich kaldte orgastisk potens, fik det virkning for en række andre karaktermæssige egenskaber. Såsom evnen til at have spontan tillid og være fri for uberettiget angst for andre mennesker.

 • Reichiansk terapi

  Reich fandt, at neuroser (det begreb han og Freud benyttede om psykologiske forstyrrelser) blev fastholdt eller opretholdt af en energiblokering - en opdæmning af livsenergien (libidoen, med Freuds ord).

  Psykoterapiens opgave var at finde den dæmning (energi-stasen), som blokerede for energiens frie flow.

  Reich kaldte sin terapiform for vegoterapien, der med bl.a. åndedrætstræning skulle frigøre blokeringer i det autonome (det vegetative) nervesystem.

  Livsenergien kaldte han for orgon, hvor Freud benyttede udtrykket libido.

  For Reich var livsenergiens udtryk i orgasmen en bio-elektrisk proces, der havde denne formel:

 • Spænding - Opladning - Afladning - Afspænding

  Denne følgevirkning kaldes orgasmeformlen. Formlen skulle give en generel beskrivelse af biologiske processer.

  Reich mente også, at lyst og angst var modpoler. Det prøvede han at bevise med eksperimenter, hvor han målte hudens elektriske opladning i forskellige situationer. Han arbejdede i det hele taget med en række besynderlige apparater af egen opfindelse, der angiveligt kunne opsamle, lagre, udsende og manipulere orgon. Blandt andet havde han en "cloudbuster", der kunne skabe regn.

  Politisk forfølgelse

  Reich blev betragtet som en fantast, og det er nok korrekt. Han spredte sig over enormt mange emner og misbrugte nok sit store talent.

  Problemet var, at Reich var kommunist. Det resulterede i en massiv personforfølgelse, han blev udsat for i USA først i 1950'erne (i McCarthy-tiden). Kommunismen kombineret med hans optagethed af kropslig, seksuel frigørelse blev i det ultra-bonerte USA set som en trussel, der skulle elimineres.

  Reich hævdede, at livsenergien, orgon, kunne måles og beskrives videnskabeligt. Men myndighederne var efter ham, og i marts 1954 ved en retssag i American Federal Court vedtog man, at orgon ikke eksisterede!

  Da Reich blev ved med at skrive om og undervise i orgon-teorien, lagde organisationen FDA (Food and Drug Administration) sag an mod ham. Reich blev idømt to års ubetinget fængselsstraf for "foragt for retten". Seks tons af hans bøger blev efterfølgende brændt på bålet! Reich døde otte måneder senere i fængslet. So much for "freedom of speech" ...

 • Læs videre om Energiterapi

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Til start

  Opdateret 05.06.2022.

  Copyright 2011-22 Fitness-vitalitet.dk

 •