ENERGI, TRÆNING og BEVIDSTHED

SUNDHED - I ALLE ALDRE
 
               www.hsp-info.dk

 

8.10 Om kropsterapiens fader,

Wilhelm Reich

I denne artikel giver jeg en kort beskrivelse og overfladisk af den meget sammensatte forsker/forfatter/pioner/galning Wilhelm Reich (1897-1957). Reichs karriere endte tragisk; han var et videnskabeligt rodehovede men han var også meget revolutionerende. Han levede nok 30-40 år for tidligt; hans tanker og ideer og kropspændinger og -frigørelse kan stadig i dag virke radikale - men i efterkrigstidens USA var de reelt kriminelle.

Reich så - som Freud før ham - en befolkning af forkrøblede sjæle med manglende emotionel og kønslig/seksuel modning. Han så hæmmede mennesker med neuroser og negative følelser og tanker. Men det han også så, var, at alle disse psykiske komplekser på en eller anden måde lagres og afbildes i kroppen. Psykologiske spændinger og blokeringer har et kropsligt udtryk, og det gav Reich en ny vej til terapeutisk behandling.

Igen og igen så han hos patienterne, hvordan skuldre, nakke og hals var spændt, hvordan brystkassen var kronisk spændt, som leddene i kæbe, arme/skuldre/håndled, muskulaturen omkring bughulen og i underlivet, hofterne, knæ/ankler/ben osv. Spændinger, som hindrer en naturlig, rytmisk energibevægelse. Og spændinger, der blokerer for naturlige seksuelle reaktioner.

Dette blev for første gang beskrevet og sat i system af Wilhelm Reich. Han var elev af Sigmund Freud, som jeg kun kan anbefale at man læser mere på dette link.

Efter 15 års praksis som freudiansk psykoanalytiker bevægede Reich sig over i en mere kropsterapeutisk form for psykoterapi. Det skete som en reaktion på den psykoanalytiske praksis, Reich oplevede i 1920'erne. Her behandlede man neuroser ved meget langvarig samtaleterapi. Det var patienten, de selv skulle åbne op, skulle komme med associationer; analytikeren ventede. Der kunne gå timer, uger, år uden, at der skete noget.

Reich var den første til at beskrive en karakter-analyse, hvor man ikke så meget ser på, hvad en patient siger, men mere på måden han/hun udtrykker sig kropsligt.

Reich fandt ud af, at når disse udtryksmåder blev bevidstgjort, var det muligt at bearbejde og forandre dem.

Reich (og efter ham Alexander Lowen, der var elev af Reich) beskrev de negative følelser og traumatiske oplevelser, der sidder som "pansringer" i kroppen, i store spændte områder.

Han viste, hvordan de kroniske spændinger hæmmer livsenergiens (som Reich kaldte "orgon") frie flow.

Børn oplæres til ikke at føle, tale om eller på anden måde udtrykke negative følelser.


Reich' bog fra 1947.

Reich så, hvordan kroppen ændrede sig, når karakterpansret blev løsnet. Kroniske muskulære spændinger forsvandt eller blev blødgjort, bevægelserne blev mere frie og åndedrættet dybere. Der var en dybere sammenhæng mellem på den ene side kroppens panser og på den anden side følelseslivets hæmninger.

Orgasmen

Wilhelm Reich var en kontroversiel person. Han var 100 pct. kompromisløs i sin søgen efter psykisk sundhed og personlig frihed. Det fik ham til at fremstå som meget ekstrem, og det hjalp ikke, at han var så optaget af orgasmen. Reich skrev fx, at det var statens opgave at sikre gode boliger, så unge kunne have et trygt og forstyrret seksualliv.
 • For Reich var orgasme-refleksen det ultimative bevis på en sund psyke.

  Han udviklede teknikker, der med åndedrættets kraft løsnede pansringen. Hos nogle patienter kunne det starte meget dybe orgasmereflekser, som det var svært at standse. Denne terapeutiske telgang blev i 1960-70'erne videreudviklet til fx "Rebirthing" og den indiske guru Bhagwans HU-meditiation mv.

 • Hvis kroppen er fri for pansringer, vil orgasmen rulle op gennem hele kroppen i store lystfulde bølgebevægelser.

  For at kunne tillade en så fuldkomnen hengivelse til den seksuelle partner, skal man være fri for de kropslige begrænsninger, der er en "bivirkning" af de følelsesmæssige blokeringer.

  Kom man frem til det, Reich kaldte orgastisk potens, fik det virkning for en række andre karaktermæssige egenskaber. Såsom evnen til at have spontan tillid og være fri for uberettiget angst/mistro til andre mennesker.

  Reichiansk terapi

  Reich fandt, at neuroser (det begreb han og Freud benyttede om psykologiske forstyrrelser) blev fastholdt eller opretholdt af en energiblokering - en opdæmning af livsenergien (libidoen, med Freuds ord). Når kroppens naturlige energi ikke flyder frit gennem muskler og led - så er det på en måde et spejlbillede af personens følelsesliv. Det er også hæmmet, begrænset, indsnævret. Psykoterapiens opgave er at finde den dæmning (energi-stasen), som blokerer for energiens frie flow.

  Reich kaldte sin terapiform for vegoterapien, der med bl.a. åndedrætstræning skulle frigøre blokeringer i det autonome (det vegetative) nervesystem. Livsenergien kaldte han for orgon, hvor Freud benyttede udtrykket libido. For Reich var livsenergiens udtryk i orgasmen en bio-elektrisk proces, der havde denne formel:

 • Spænding - Opladning - Afladning - Afspænding

  Denne følgevirkning kaldes orgasmeformlen. Formlen skulle give en generel beskrivelse af biologiske processer.

  Reich mente også, at lyst og angst var modpoler. Det prøvede han at bevise med eksperimenter, hvor han målte hudens elektriske opladning i forskellige situationer. Han arbejdede i det hele taget med en række besynderlige apparater af egen opfindelse, der angiveligt kunne opsamle, lagre, udsende og manipulere orgon. Blandt andet havde han en "cloudbuster", der kunne skabe regn.

  Politisk forfølgelse

  Reich blev betragtet som en fantast, og det er nok lidt korrekt. Han spredte sig over enormt mange emner og misbrugte klart sit talent.

  Problemet var også, at Reich var kommunist. Det resulterede i den massive personforfølgelse, han blev udsat for i USA først i 1950'erne (i McCarthy-tiden). Kommunismen kombineret med hans optagethed af kropslig, seksuel frigørelse blev i det ultra-bonerte USA set som en trussel, der skulle elimineres.

  Reich hævdede, at livsenergien, orgon, kunne måles og beskrives videnskabeligt. Men myndighederne var efter ham, og i marts 1954 vedtog man, ved en retssag i American Federal Court, at orgon ikke eksisterer!

  Da Reich forståeligt nok vedblev at skrive om og undervise i orgon-teorien, lagde organisationen FDA (Food and Drug Administration) sag an mod ham. Han blev idømt to års ubetinget fængselsstraf for "foragt for retten". Seks tons af hans bøger blev efterfølgende brændt på bålet! Reich døde otte måneder senere i fængslet. So much for "freedom of speech" ...

 • Læs videre om Energiterapi

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Til start

  Opdateret 01.07.2022.

  Copyright 2011-22 Fitness-vitalitet.dk

 •