ENERGI, TRÆNING og BEVIDSTHED

SUNDHED - I ALLE ALDRE
 
               www.hsp-info.dk

 

7.00 ÅNDEDRÆTTET

Åndedrættet er noget, man bare tager for givet. Og alligevel er åndingen det mest dyrebare vi har. Man kan overleve flere uger uden mad, og man kan overleve flere dage uden vand. Men uden ånding dør de fleste i løbet af minutter!

De vestlige videnskaber forklarer, at ilt optages gennem indåndingen - ilt som alle lever af. Ved udåndingen afgives kuldioxid - noget som de grønne planter heldigvis lever af (de afgiver til gengæld ilt som "affaldsprodukt"). Og det er klart, at man ikke kan overleve uden ilt - så kvæles man.

Åndedrættet er også helt tæt knyttet til vore psyke - enhver stemning afspejles i åndedrættet, som kan være dybt og roligt eller kort, overfladisk og anspændt.


Kroniske kropsspændinger ses også i åndedrætsrytmen fx ved træning. Bevæges et led (eksempelvis hofte eller skulder) meget langsomt, er det tydeligt at se, hvor spændingerne sætter ind. Åndedrættet ændres, det bliver urytmisk og anspændt, når leddet bevæges henover en blokering.

Asiatisk forståelse

Den asiatiske kropsvidenskab forklarer, at udover ilten, så optager man også livsenergi - på kinesisk kaldet ki, på indisk prana.

Hvis man vil have et højt niveau af livsenergi og dermed både kropsligt og psykisk overskud, skal man lære at trække vejret på den rigtige måde.

Pointen er, at kroppen kan helbrede sig selv for alle de ubalancer og smålidelser, vi går rundt og pådrager os i det daglige. Men det kræver, at kroppen får tilført ki/prana tilpas dosis, af god kvalitet og de rette steder, hvis helbredelsen skal gå hurtigere. Det kræver et godt, fuldt og dybt åndedræt. Centret for denne subtile livsenergi er ifølge kineserne centret tantien, der rent fysisk kan lokaiseres til den nederste del af bughulen (et stykke under navlen).

Psykoterapi

Inden for kropsorienteret psykoterapi (se de efterfølgende artikler) er åndedrættet også helt centralt. Vores vejrtrækningsrytme

 • afspejler vores psykiske tilstand,
 • kan optrænes og bruges som "forstærker" i forhold til spændingsfrigørelse,
 • og påvirker både krop og psyke.

  Idealet for den kropsorienterede psykoterapi er, at man i afspændt tilstand har det naturlige, frie, rytmisk pulserende åndedræt, uden at noget blokerer eller hæmmer det (som et nyfødt barn).

  Hvis man ligger ned, foregår en ånding i en rullende bevægelse, der næsten involverer hele kroppen:

 • Maven hæver sig, da mellemgulvet presser ned mod organerne.
 • Underlivet strækkes og bækkenet vippes.
 • Brystkassen hæver sig, de øverste ribben vipper opad og de nedre bevæger sig udad.
 • De øverste ryghvirvler strækkes og hovedet presses let bagover.

  Udåndingen forløber modsat. Men bemærk, at dette er det rolige, afspændte, dybe åndedræt. Hvis arbejder hårdt eller træner, er det især brystkassen, som bevæges og laver arbejdet.

  Mange måder at træne på

  Åndedrættet kan optrænes på en række måder.

 • Konditræning giver større lungekapacitet og bedre muskulatur i brysthulen.

 • Pilates, yoga og lignende kan løsne spændinger og give større fleksibilitet i hele overkroppen, hvilket faciliterer det dybe, helsebringende åndedræt.

 • Krops- og psykoterapi kan frigøre krop og personlighed for de pansringer, der ses som hæmmende bånd (nærmest som tøndebånd), der snører overkroppen sammen, og som forhindrer det frit pulserende åndedræt. Læs meget mere herom i Modul 8.20

 • Deciderede åndedrætsøvelser af indisk/tibetansk/kinesisk variant, der målrettet arbejder på at stimulere til et større energioptag. Øvelserne bygger på:

 • En dyb ånding, der går helt ned i maven.

 • Det naturlige åndingsmønster modificeres med bestemte rytmer og tilbageholdelser. Det kobles med bestemte bevægelser og låse i mave og PC-musklen.

 • De enkelte øvelser stimulerer og renser bestemte områder i energilegemet.
 • Åndedrættet optrænes samlet set, så det bliver stærkere og henter mere energi ind. Energi, der styrker helbredet og virker foryngende!


  Psykisk påvirkning

  Det er sikkert, at en åndedrætsøvelse kan ændre dit humør. Hvis du er anspændt, godt oppe at køre rent psykisk, har svært ved at falde ned - så prøv en åndedrætsøvelse. Det virker, lige på stedet. Så snart du tvinger dit åndedræt ind i en anden rytme, så ændrer psyken kvalitet.

  Det kan være en helt enkel yogaøvelse som Mountain pose, du stiller dig i den, for kroppen og holdningen på plads og trækker vejret dybt ned i maven fem gange. Så er du et andet sted, rent psykisk.

  Lateral breathing

  Når du i Pilates-øvelserne får besked på:

 • Træk ind mave og underliv.
 • Træk vejret dybt.

  Det hænger ikke sammen, tænker du. Man kan ikke begge dele samtidig. Men i Pilates har du hele tiden spændt din core, og derfor kan du ikke lave det dybe åndedræt, som går helt ned i bunden af bughulen. Den er jo spændt ind.

  Men du trækker alligevel vejret, det er du nødt til, og det kaldes lateral breathing. Når core er spændt, tvinger du brystkassen til at udvides i siderne, og det er de nederste ribben, der spredes. Det mærkes, som man trækker luften ind i ryggen lige under ribbenene.

  De nederste ribben er altså bevægelige, så de kan sagtens udvide sig ud til siderne. På den måde får lungerne mere plads, uden at den nederste bug ("maven") bevæges fremad. Det er kernen i "latheral breathing", hvor du har spændt godt op i de dybe mavemuskler, så mellemgulvet ikke får den fulde bevægelighed.

  De øverste ribben er som nævnt også bevægelige, så når rygraden krummer bagover, trækkes ribbenene opad.

  Det hele udvider volumen i brystkassen, der skabes et undertryk, og luften suges ind. Og det kan godt ske, selvom core er spændt.

 • Se Pilates-grundtræning - et stærkt program

  Begrebet "prana"

  Prana er et indisk udtryk for livsenergi. I følge asiatisk tankegang er det prana, som regulerer og opretholder både vores krop og vores sind. Og ønsker man kontrol over krop og sind, så arbejder man yogisk - herunder med prana-øvelser.

  Ifølge inderne (og også mere generelt i asiatisk tankegang) gennemtrænger prana alt omkring os; det er den basala ur-energi, som udtrykker sig alt skabt, i naturlovene osv. God mad lavet af rene råvarer uden den store industrielle forarbejdning indeholder meget mere prana end fx fabriksfremstillet brød, pizza eller burgere.

  Prana i vind og regn

  Der er også prana i regnvand; derfor kan med fordel vande sine potteplanter med regnvand. Har du en kat, kan du lave dette forsøg: stil en skål postevand og en skål regnvand frem til katten, og se hvad, den foretrækker. Lufttørret vasketøj har også en helt anden kvalitet end tøj fra tørretumbleren. Én mulig forklaring på alt dette er begrebet "Prana", som altså er en energi, der gennemtrænger alt her i universet.

  Åndedrættet er meget centralt for prana-kredsløbet. I følge inderne optager vi prana - livsenergi - ved indåndingen. Vi optager også ilt, det ved alle, men prana er noget helt andet end den livsgivende ilt. Prana forstås som en mere subtil energiform, som vi får ind i systemet (krop og sind), blandt andet ved indåndingen.

  Pranaen gennemtrænger vores krop og er omkring vores krop, i nogle "energilegemer", som de forskellige traditioner har prøvet at optegne og beskrive. Livsenergien pulserer hele tiden mellem forskellige "meridianer" og centre ("chakras"). Gammel, brugt, prana ryger ud af systemet ved udåndingen. Derfor er den dybe og fulde udånding meget vigtig.

  Prana optages som nævnt på mange måder - gennem god, naturlig kost, fra vandet, lyset, ved bevægelser mv. De muskulære bevægelser har i det hele taget en stimulerende virkning på vitalenergien, alle kropsbevægelser pumper energi ind og ud fra energicentrene og meridiansystemet.

  Pranayama

  Da åndedrættet er tæt knyttet til hele prana-kredsløbet, er det naturligt at prøve at optræne åndedrættet. Denne praksis kaldes på sanskrit (et gammelt indisk sprog, der er beslægtet med latin) for pranayama.

  Ordet prana betyder ånde, og ayam betyder at kontrollere, at regulere. Pranayama er dermed læren om bevidst styring og regulering af åndedrættet. Læs videre i næste modul.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Til start

  Copyright 2011-20 Fitness-vitalitet.dk

 •