ENERGI, TRÆNING og BEVIDSTHED

SUNDHED - I ALLE ALDRE
 
               www.hsp-info.dk

 

1.00 ET GODT HELBRED

Masser af danskere træner meget, og mange gør det ud fra et håb om at kunne bevare et godt helbred. Ofte virker det også fint, men kigger vi på begrebet helbred i bredere forstand, så er det en mere omfattende sag.

Dybest set er ens helbred en afspejling af den totale livshistorie - alt inklusive.

Set med de øjne, hænger vores helbred sammen med begrebet helbredelse.

Basis for vores helbred og sundhed er opvæksten med dens

 • familiemæssige
 • kulturelle prægning
 • arveanlæggene (DNA), samt
 • den medfødte personlighed

  Alt sammen indgår i en omfattende cocktail, der er med til at danne dig, din krop og sjæl, dit helbred og din livsindstilling. Og uanset læger, forskere og eksperters forsøg på helbrede enkeltdelene, så hænger hele molevitten uløseligt sammen.

  Kroppens dynamik

  Kroppen er plastisk - den kan ændre sig. Det samme gælder psyke/sjælen, som kroppen er knyttet til og afhængig af. Psyken har en omfattende personlig historik.

  Krop og sjæl kædes sammen af en form for livsenergi, som ingen rigtig forstår.

  Denne helhed kan udvikles, ændres og i et vist omfang helbredes, men det kræver liv og bevægelighed i alle systemerne.

  De fleste mennesker har dermed et potentiale for at udvikle bedre kropsbevidsthed, bedre immunforsvar og større generel livskvalitet, da:

 • følelseslivet,
 • motions- og madvaner,
 • samt stressniveauet

  har stor betydning for vores sundhedstilstand.

  Alle disse faktorer indvirker både for krop, psyke og energi. Det nytter altså ikke bare at gå i fitness-centeret - selv om det er en god ting. Vil man arbejde for en mere tilbundsgående helbredelse, skal det gribes an fra flere forskellige vinkler. Det kræver tålmodighed og tillid til, at krop og sjæl gerne vil heles. Man skal kunne overgive sig til helbredelsen.

  Forhindringerne

  Kroppen kan udvikles gennem øvelser, men nervesystemet skal også programmeres om, når bevægemønstre ændres.

  Den største del af vores biologiske styring foregår ubevidst. Du sidder ikke bevidst og bruger tankekraft på at sende enzymer ned i maven, når du har spist et måltid - det tager underbevidstheden og det autonome nervesystem sig af, og det gælder 80-90 pct. af din aktivitet.

  Når vi så af forskellige årsager fx har tillagt os dårlige spisevaner, som konstant fjerner fokus fra kroppens naturlige energimønstre, er det svært at ændre på dem udelukkende med brug af viljestyrke. Det sammer gælder de psykologiske strukturer som skyggesiderne, det kræver en dyb både fysisk og mental afspænding at få tyndet ud i.

  Mange ved udmærket, hvad der er sundt og godt. Men de dårlige vaner ligger dybt forandrede i ens livshistorie (alt inklusive) og dermed også i underbevidstheden. Derfor er det fint at inddrage bøn, meditativ træning (åbner i nyt vindue) eller dybdeafspænding, når man træner.

  Læs mere om meditationens virkning i denne artikel

  De kroniske muskelspændinger

  En af de store hindringer for et bedre helbred og en større vitalitet er de kroniske muskelspændinger, vi alle bærer rundt med - forskellig grad.

  En meget erfaren behandler (inden for Body-SDS), der har bl.a. været ansat på et af de store professionelle cykelhold, berettede om hans erfaring med de forskelllige nationaliteter. Der var ingen tvivl; han havde igen og igen set, hvordan danskerne har en anden type og mere omfattende muskelspændinger end fx sydeuropærere og asiater. Der er virkelig noget at gå i gang med.

  Muskelspændingerne opretholdes af mønstre i underbevidstheden:

 • mønstre, der er grundlagt i barndommen og overført fra den kultur, man vokser op i.
 • mønstre, der hæmmer livsudfoldelsen, energiniveauet og begfrænser følelseslivet.
 • mønstre, der afspejles i åndedrættet.
 • mønstre, der kan bearbejdes og i et vist omgang opløses.

  Arbejdet med at give slip på kropsspændinger er forfærdeligt langvarigt. Det kræver masser af ro, afstressning og bevidsthed. Her kan bøn og meditation i kombination med bevidsthedsdannende kropsøvelser som Pilates og vandgymnastik hjælpe til.

  Godt udstyr er en god hjælp til den fysiske træning - ikke mindst elastikker, som findes i mange forskellige udformninger, ligesom en fabulerende og legende tilgang til kropstræningen styrker den personlige vækst. Det gør et halvt marathon ikke nødvendigvis.

  Den opmærksomhed, man ikke giver sig selv nu, kan man nemt komme til at bruge på sygdom og psykisk elendighed på et senere tidspunkt. Både krop og sind skal respekteres, holdes ved lige og i balance, skal korrigeres og stimuleres i gennem hele livet.

  Læs meget mere om underbevidstheden i denne artikel (åbner i nyt vindue)

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Til start

  Opdateret 03.02.2020. Copyright 2011-20 Fitness-vitalitet.dk

 •