ENERGI, TRÆNING og BEVIDSTHED

SUNDHED - I ALLE ALDRE
 
               www.hsp-info.dk

 

1.00 ET GODT HELBRED

Masser af danskere træner meget, og de fleste gør det bl.a. ud fra et håb om at kunne bevare et godt helbred. Ofte virker det også positivt, men kigger du mere seriøst på dit helbred (i bred forstand), så er situationen meget mere omfattende.

Dybest set er dit helbred en afspejling af hele din livshistorie - alt inklusive.

Set med de øjne, så hænger helbred sammen med helbredelse.

Opvæksten med den familiemæssige og kulturelle prægning, arveanlæggene (DNA) og den medfødte personlighed - alt indgår, så hele denne omfattende cocktail er med til at danne det personlige og ganske unikke krop/psyke-system som er bærende for helbreddet.

Kroppen og kroppens forhold til psyke/sjæl/bevidsthed er mysterium, man aldrig kan få en endegyldig forståelse af, men hvor der alligevel kan afdækkes nye lag af indsigt i.

Kroppens dynamik

Kroppen er plastisk - den kan ændre sig. Og den hænger tæt sammen med vores psyke, vores personlige historie og vores livsenergi. Det hele kan ændres og i et vist omfang helbredes, men det kræver liv og bevægelighed i alle systemerne.

De fleste mennesker har potentiale for at udvikle en bedre kropsbevidsthed, bedre immunforsvar og større generel livskvalitet. Sagen er, at

 • følelseslivet,
 • madvanerne,
 • og ikke mindst stressniveauet

  har stor betydning for sundhedstilstanden.

  Alle disse faktorer påvirker både for krop, psyke og energi. Det nytter altså ikke bare at gå i fitness-centeret - selv om det er en god ting. Vil du arbejde for en mere tilbundsgående helbredelse, skal det gribes an fra flere forskellige vinkler.

  Forhindringerne

  Kroppen kan udvikles, men nervesystemet skal også re-programmeres, hvis du vil forbedre din sundhedstilstand.

  Den største del af vores biologiske styring foregår ubevidst. Du sidder ikke bevidst og bruger tankekraft på at sende enzymer ned i maven, når du har spist et måltid - det tager underbevidstheden og det autonome nervesystem sig af, og det gælder 80-90% af din aktivitet.

  Når vi så af forskellige årsager fx har tillagt os dårlige spisevaner, som konstant fjerner fokus fra kroppens naturlige energimønstre, er det svært at ændre på dem udelukkende med brug af viljestyrke.

  Alle ved, hvad der er sundt og godt. Men de dårlige vaner ligger dybt forandrede i ens livshistorie (alt inklusive) og dermed også i underbevidstheden. Derfor er det fint at inddrage meditativ træning (åbner i nyt vindue) i sin praksis.

  Læs mere om meditationens virkning i denne artikel

  En stor hindring for bedre helbred og større vitalitet er de kroniske muskelspændinger, alle bærer rundt med - forskellig grad.

  En meget erfaren behandler (inden for Body-SDS), der har bl.a. været ansat på et af de store professionelle cykelhold, berettede om hans erfaring med forskelllige nationaliteter er. Der var ingen tvivl; han havde igen og igen set, hvordan danskerne har langt flere muskelspændinger end fx sydeuropærere. Der er virkelig noget at gå i gang med.

  Muskelspændingerne opretholdes af mønstre i underbevidstheden:

 • mønstre, der er grundlagt i barndommen og overført fra den kultur, man vokser op i.
 • mønstre, der hæmmer livsudfoldelsen, energiniveauet og følelseslivet.
 • mønstre, der afspejles i åndedrættet.
 • mønstre, der kan bearbejdes og i et vist omgang opløses.

  Arbejdet med at give slip på kropsspændinger er forfærdeligt langvarigt. Det kræver masser af ro, afstressning og bevidsthed. Her kan meditation i kombination med bevidsthedsdannende kropsøvelser som pilates hjælpe til.

  Godt udstyr er en god hjælp til den fysiske træning - ikke mindst elastikker, som findes i mange forskellige udformninger, ligesom en fabulerende og legende tilgang til kropstræningen styrker den personlige vækst. Det gør et halvt marathon ikke nødvendigvis.

  Den opmærksomhed, man ikke giver sig selv nu, kan man nemt komme til at bruge på sygdom og psykisk elendighed på et senere tidspunkt. Både krop og sind kan holdes ved lige, korrigeres og stimuleres i gennem hele livet.

  Læs meget mere om underbevidstheden i denne artikel (åbner i nyt vindue)

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Til start

  Copyright 2011-19 Fitness-vitalitet.dk

 •